Na co polujemy w poszczególnych miesiącach?

Sarny

kozły

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Dziki

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Kalendarz polowań - stan prawny na 16.07.2019 r. Przez cały rok wolno polować na:
- borsuki, tchórze, kuny, lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew
- na piżmaki i norkę amerykańską na terenach rybackich obrębów hodowlanych