Na co polujemy w poszczególnych miesiącach?

Jelenie szlachetne

byki, łanie i cielęta

Daniele

byki, łanie i cielęta

Dziki

wszystkie

Borsuki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Bażanty

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Słonki

Gęsi

gęgawy, zbożowe i białoczelne od 1.09

Gołębie grzywacze

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

Sarny

kozy i koźlęta

Muflony

tryki, owce i jagnięta

Tchórze i kuny

Piżmaki

Kuropatwy

do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc

Kaczki

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Łyski

Jarząbki

Kalendarz polowań - stan prawny na 19.10.2019 r. Przez cały rok wolno polować na:
- borsuki, tchórze, kuny, lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew
- na piżmaki i norkę amerykańską na terenach rybackich obrębów hodowlanych